Familiespeideren henvender seg i stor grad til familier med barn i alderen 3–6 år. Å jobbe med barn i førskolealder er en spennende pedagogisk utfordring. Likeså mye som alder må man ta hensyn og utgangspunkt i de ulike deltakernes modnings- og utviklingsnivå. Utviklingen går både i ekspressfart og i rykk og napp. En treåring kan være som en femåring og omvendt. Førskolebarn har etter hvert god kontroll på bevegelsene sine og blir tryggere på å uttrykke ønsker og behov. Det er i denne perioden barna lærer seg å hoppe og hinke, plystre, klatre, gripe en liten ball, knipse og kanskje svømme og sykle. Barna er nysgjerrige og liker nye utfordringer. Gi dem tid til å forsøke selv enten på praktiske eller verbale oppgaver.  Tid er viktig. Bruk tid og gi god støtte i stedet for å overta utfordringen. I perioder med stor kroppslig vekst kan de motoriske ferdighetene tilsynelatende gå tilbake. Barnet har ikke den samme kroppsbeherskelsen som tidligere, det snubler, dulter borti, kan ødelegge ting og er ikke venner med motorikken. Dette kan føre til tap av selvtillit. Ros, oppmuntring og tid til å prøve igjen er viktig. Når man skal tilpasse og legge opp til aktivitet kan man si at barn generelt lærer best gjennom lek og aktivitet. Når barn er aktive og får bruke hele seg med kropp, fantasi og eksisterende kunnskap kan de holde på lenge med en oppgave. Det er viktig å være konkret både i fortelling og instruksjon og vis gjerne eksempler. Nye utfordringer som knyttes opp mot allerede kjent kunnskap er lettere å ta inn.

 

Vi vil i dette semesteret gjøre en del typiske speideraktiviteter. Målet er at marihønene tar tre merker. Nytt denne høsten er «drop in». Her kan man ta med venner og familier som ønsker å se hva familiespeiding er. Se etter merket * i semesterplanen for møter som har drop in. Det vil koste 100 kr pr familie pr gang. Noen møter vil likevel kun være for medlemmer. Dette fordi vi ser at samholdet barna imellom er best med en stabil gruppe som møtes jevnlig.

Vi gleder oss til en fin speiderhøst med dere og barna deres.

Husk at dere alltid har dette i sekken:

  • Drikkeflaske

  • Sitteunderlag

  • Kniv (hvis du har det)

  • Speidersjal (hvis du har)

 

Speiderhilsen lederne i Steinsvik og Nordås familiespeider.