Fra 1. januar skal gruppene slå seg sammen. Både jenter og gutter kan bli speidere hos oss. Vi har møter tirsdager og onsdager utenfor Skjold kirke og oppe på den "hemmelige plassen" på Smørås. Vi har tjustartet litt så allerede nå er det åpning for å gå på speideren både tirsdag og onsdag for både jenter og gutter.

Vi har felles oppstart og foreldremøte søndag 5. januar kl 13-15. Velkommen nye og gamle medlemmer.